Pro odborníky Silná chronická bolest
Vše o bolesti - logo

Silná Chronická
Bolest

Pro silné chronické bolesti (SCHB) jsou základní léčebnou farmakologickou modalitou silné opioidy s narůstající preskripcí v posledních desetiletích. Jedním z nejpoužívanějších silných opioidů v ČR je fentanyl v transdermální formě.9

Stále jsou někteří pacienti se SCHB léčeni neúčelnými kombinacemi slabých opioidů a neopioidních analgetik. Zejména při dlouhodobé léčbě vzniká riziko výskytu nežádoucích účinků a léčba je často analgeticky neefektivní. Slabé opioidy mají stanoveny své maximální dávky, které je nutné dodržovat.6

Dolforin bannerDolforin banner
Pro zobrazení Souhrnu údajů o přípravku klikněte zde.

Bariéry správné léčby SCHB opioidy pro lékaře: 1,2,3,4,5

Obavy ze vzniku psychické závislosti

Tyto obavy jsou zbytečně zveličovány. K dispozici je řada důkazů, že u řádně léčených pacientů vzniká závislost na opioidech jen zřídka, velké statistiky uvádějí 1 případ na 1000 léčených v případě onkologické bolesti a jednotky procent u případů nenádorové bolesti.

Obavy z rychlého nárůstu tolerance

Tolerance je stav, kdy k dosažení účinku léků proti bolesti je zapotřebí zvyšovat jeho dávky. Po opakovaném podávání opioidů se může vyvinout určitý stupeň tolerance, ale dramatická nutnost zvyšovat dávkování opioidů z tohoto důvodu je řídkým jevem.

Obavy z nepřijatelného útlumu pacienta

Počáteční útlum je poměrně běžný, ale postupně odeznívá. Zčásti se jedná o potřebu organiismu dohnat předchozí nespavost vyvolanou bolestí.

Obavy ze vzniku zácpy při léčbě opioidy

Zácpa je nejčastějším průvodním jevem. Všechny ostatní vedlejší účinky opioidů se mohou v průběhu léčby mírnit, zácpa zpravidla přetrvává. Opioidy podávané v náplastech vyvolávají zácpu méně často. Při léčbě opioidy musí většina nemocných užívat léky proti zácpě, projímadla.

Obava z nevolnosti 
a zvracení

Na začátku léčby se může objevit nevolnost, případně i zvracení, které většinou během prvního týdne odezní. V některých případech je nutné na přechodnou dobu použít léky proti nevolnosti a zvracení – antiemetika.

Správná indikace opioidů

Nejistota správně zvoleného opioidu s optimálním načasováním zahájením léčby SCHB opioidy. Pacienti, jejichž výrazná bolest je včas zmírněna nasazením opioidního analgetika, prospívají lépe než ti, jejichž kvalita života je neustále narušována bolestí.

Dostupnost pracovišť léčby bolesti

V každé nemocnici je příslušné pracoviště specializující se na léčbu chronické bolesti. Seznam pracovišť najdete na odkazu zde.

Preskripční omezení

V každé nemocnici je příslušné pracoviště specializující se na léčbu chronické bolesti. Seznam pracovišť najdete na odkazu zde.

Edukace lékařů

Vzdělávání zejména praktických lékařů ve správné indikaci a léčby silnými opioidy

Doporučení pro zahájení léčby transdermálním fentanylem u nenádorové bolesti 1, 3, 6

  • Pokud v léčbě chronické bolesti přecházíme k silným opioidům dle WHO žebříčku (ze stupně II na stupeň III), ze slabých opioidů, je potřeba vzít v úvahu, že slabé opioidy mají maximální dávky, které je nutné dodržovat.

  • Jestliže při léčbě slabými opioidy v maximálních dávkách nedosáhneme dostatečné úlevy od bolesti, je vhodné zvážit zahájení podávání silných opioidů. (Pro tramadol je maximální denní dávka 400 mg a pro dihydrokodein 240 mg za 24 hodin).

  • Pacienta můžeme převést na léčbu silnými opioidy, pokud pacient na účinných dávkách slabých opioidů trpí nežádoucími účinky (závratě, nauzea).

Doporučení pro zahájení léčby transdermálním fentanylem u onkologické bolesti 1, 3, 7

  • Kvalita života onkologicky nemocných je přímo úměrná analgeticky efektivní léčbě bolesti. Fentanyl v transdermální formě představuje analgeticky účinnou opioidní medikaci.

  • Silné opioidy v transdermální formě mají dobrou možnost titrace účinné dávky, pohodlnou aplikaci s nezávislostí vstřebání na funkci GIT.

  • Výhodou silných opioidů v transdermální formě je nižší systémová zátěž organismu ve srovnání s kombinací slabých opioidů a neopioidních analgetik.

  • U onkologické bolesti je možné zahájit léčbu silným opioidem, transdermálním fentanylem bez předchozí medikace slabými opioidy nebo jejich kombinacemi.

DOLFORIN v léčbě silné chronické bolesti

Recentní klinické hodnocení potvrdilo, že DOLFORIN (transdermální fentanylová náplast) s technologií dvojitého matrixu má optimální bezpečnostní profil. 7, 10

Unikátní matrixový systém použitý v náplasti DOLFORIN je inovativní novinkou v technologiích TDM systémů a umožnuje podávat fentanyl, který udrží stabilní plasmatickou koncentraci fentanylu po celou dobu dávkovacího intervalu 72 hodin. 8, 10

Podstatnou výhodou dvouvrstvého matrixové systému je minimalizace vzniku bolesti na konci dávkovacího schématu, tzv., „End of dose pain“ (Zecca et al., 2015). 8

​Pro pacienty trpící chronickou neztišitelnou bolestí je DOLFORIN bezpečným opioidním analgetikem k dlouhodobé léčbě nádorové i nenádorové bolesti. 6, 7, 10

Horní rezervoárová vrstva obsahuje 6% fentanyl a udržuje stabilní koncentrační gradient mezi spodní -donor vrstvou s koncentrací 4% fentanylu a kůží pacienta. 8

DOLFORIN je k dispozici ve čtyřech silách 25, 50, 75 a 100µg/h. 10

Dolforin

Zdroje:
1. Kozák J., Lejčko J., Vrba I. a kol., OPIOIDY, 2. přepracované a doplněné vydání 2021
2. Hakl M. a kol. Léčba bolesti 2011
3. Kozák J. a kol. Opioidy v léčbě bolesti 2009
4. Doležal, T., Hakl, M., Kozák, J. et al.: Metodické pokyny pro farmakoterapii bolesti. Bolest, 2009, 2, s. 3–36., Skála B., Kozák J. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Bolest 2021
5. https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/lecba-bolesti-1/informace-pro-nemocne-trpici-dlouhodobou-bolesti/#obavy
6. Fricová Acta medicinae 2015; 9: 75-76
7. Fínek Acta medicinae 2015;7:81-82
8. Zecca, E., Manzoni, A., Centurioni, F., et al.: Pharmacokinetic study between a bilayer matrix fentanyl patch and monolayer matrix fentanyl patch: single dose administration in healthy volunteers. Format Br J Clin Pharmacol, 22. 5. 2015, doi: 10.1111/bcp.12595. Br J Clin Pharmacol / 80:1 / 110–115
9. IQVIA Data, 2021
10. Aktuální SPC Dolforin

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.,
Na Strži 63,
140 00 Praha 4

Zásady používání cookies
Nastavení použití Cookies

© Gedeon Richter 2023

cross-circle