Kazuistiky Silná chronická bolest Kazuistika pacientky s adenokarcinomem žaludku v „začarovaném kruhu“ navyšování léků proti bolesti a jejich NÚ
Vše o bolesti - logo

Kazuistika pacientky s adenokarcinomem žaludku v „začarovaném kruhu“ navyšování léků proti bolesti a jejich NÚ

MUDr. Magdalena Halámka, Ph.D.
Onkologická ambulance, Nemocnice Havířov

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že má pacientka z podstaty svého onemocnění polykací a zažívací potíže, je vhodné u této pacientky volit analgetika, která minimálně zatěžují zažívací trakt. Dolforin – fentanyl v transdermální formě působí nezávisle na funkci zažívacího traktu a jeho vstřebávání není ovlivněno zažívacími potížemi pacienta. Aplikace pro pacienta či osobu pečující o nemocného je velmi jednoduchá.

Pacient taktéž není pod psychickým tlakem, že jestli neužije ústy a nezapije „velkou tabletku“, tak mu hrozí výskyt bolesti. Kontinuální působení fentanylové náplasti Dolforin s technologií Double Matrix po celých 72 hodin kvalitně tlumí chronickou bolest a výrazně snižuje i výskyt průlomových bolestí.

1. Základní údaje o pacientovi

A. S., žena, věk 76 let

2. Anamnestické údaje

a. Diagnostický souhrn:
C16.2, zhoubný novotvar žaludku. Pacientka byla v roce 2013 léčena pro nepokročilý nádor prsní žlázy, prodělala prs záchovný výkon s detekcí sentinelové uzliny, dále lokoregionální radioterapii a následnou hormonální adjuvantní léčbu.

05/2015 byl diagnostikován adenokarcinom žaludku stádia III, pacientka podstoupila subtotální gastrektomii. V rámci adjuvantní terapie byla indikována chemoradioterapie a následně adj. chemoterapie, tu však pacientka netolerovala. Remise onemocnění žaludku trvala do 08/2016, kdy pacientka měla minimum potíží, občasně si stěžovala na mírné bolesti epigastria, ty řešila nepravidelným užitím nesteroidních antiflogistik. 08/2016 byla zjištěna recidiva tumoru v anastomóze po gastrektomii. Tato byla inoperabilní, pacientka odmítla nabízenou paliativní chemoterapii a rozhodla se dále onkologicky neléčit. 02/2017 byl pacientce zaveden metalický stent do oblasti anastomózy.

b. Přidružená onemocnění:
hypertenze, vředová choroba gastroduodena, st. p. zlomenině kotníku.

c. Konkomitantní medikace:
amlodipin, fosinopril, pantoprazol.

d. Vstupní analgetická medikace chronické bolesti:
V rámci primární léčby karcinomu žaludku pacientka měla tlakové tupé bolesti v epigastriu. Při bolestech, které byly nepravidelné a přicházely ve vlnách, užívala tramadolové kapky v dávce 100 mg na dávku a nepravidelně i nesteroidní antiflogistika (ibuprofen, nimesulid). V průběhu progrese onemocnění pacientka začala mít výraznější potíže včetně zhoršujících se bolesti v epigastriu, ty byly již v té době trvalého charakteru, byly tupé a zhoršovaly se po jídle. Pacientka obecně začala jíst méně, a to z důvodu bolest břicha a nechutenství, které byly jak průvodním jevem základního onkologického onemocnění, tak i nežádoucím jevem perorálních opiátů. Pacientka postupně navyšovala dávku tramadolu na 150 mg na jednotlivou dávku a začala tramadol užívat pravidelně 3–4x denně. Vznikl tak začarovaný kruh navyšování léků proti bolesti a nežádoucích účinků těchto léků.

e. Změna analgetické medikace a titrace:
Postupně byla upravována léčba bolesti. Do kombinace s Tramalem, který pacientka užívala, byl přidán Novalgin, 500mg 3-4xdenně. Postupem času tato léčba však nebyla dostačující a proto byl tramadol p. os vystřídán náplastí Dolforin v dávce 25 μg.

Vzhledem k recidivě v anastomóze v oblasti jícnu, bylo nutné zavedení metalického stentu do oblasti stenózy. V době po zavedení stentu pacientka měla výrazné bolesti. Byla hospitalizována a v době hospitalizace byla analgetizována Dipidolorem s. c. či i. m.. Po zklidnění stavu byl pacientce pro domo ordinován Dolforin 50 μg. Pro léčbu průlomové bolesti byl pak doporučen Lunaldin 100 μg dle potřeby s možností užití dvojnásobné dávky.

3. Diagnostika a léčba chronické bolesti

a. Intenzita bolesti při vstupním vyšetření na předchozí medikaci:
VAS 4–5/10, při průlomových epizodách i 9/10.

b. Charakter bolesti (spouštěče):
bolesti tupé, trvalého charakteru. Po jídle křečovité s výraznou intenzitou.

c. Lokalizace bolesti:
epigastrium s postupným šířením do celého břicha a projekcí do zad.

d. Typ bolesti:
viscerální tupá bolest s občasnými vegetativními projevy (nevolnosti, zvracení, nával horka a pocení).

e. Intenzita bolesti při léčbě přípravkem Dolforin:
VAS 2/10, při průlomových epizodách 5–6/10.

f. Délka trvání léčby přípravkem Dolforin:
2 měsíce a nadále tato terapie trvá.

Kombinaci Dolforin a Algifen kapky pravidelně a Lunaldin „dle potřeby“ pacientka velmi dobře toleruje, analgetizace vyhovuje a aktuálně je na této kombinaci nastavena již více než 2 měsíce.

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., Na Strži 63, 140 00 Praha 4

Zásady používání cookies | Nastavení použití Cookies

© Gedeon Richter 2023

Stránky vznikly ve spolupráci s odborným garantem 
doc. MUDr. Jitkou Fricovou, Ph.D.
cross-circle