Pro odborníky Průlomová bolest
Vše o bolesti - logo

Průlomová
Bolest

Průlomová bolest (PB) postihuje 60-85 % onkologických pacientů.¹ Její četnost je ovlivněna především typem, fází onkologického onemocnění a správně nastavenou léčbou základní bolesti.

Včasné zahájení léčby PB je prevencí neadekvátního zvyšování dávky opioidů v léčbě základní bolesti, brání také následné kumulaci nežádoucích účinků léčby a významně ovlivňuje kvalitu života onkologických pacientů. 1

Ideální lék pro léčbu PB by měl mít: 1, 2, 4, 5

Rychlý nástup účinku
Silný analgetický efekt
Rychlé odeznění účinku
Jednoduchou aplikaci a spolehlivý bezpečnostní profil

Všechna tato kritéria splňuje sublingvální forma fentanylu 6, 8, 9, která je oblíbenou a hojně používanou formou v České Republice.​

Nejčastěji předepisovaným lékem v ČR na průlomovou bolest je LUNALDIN s unikátní patentovanou technologií F.A.S.T. (Fast Acting Sublingual Technology) 13

Lundaldin bannerLunaldin banner
Pro zobrazení Souhrnu údajů o přípravku klikněte zde.

Proč je diagnostika průlomové bolesti důležitá?

 Správná diagnostika PB a včasné zahájení léčby významně ovlivňují kvalitu života onkologických pacientů a u některých pacientů také celkovou délku jejich přežití.

 Na přítomnost průlomové bolesti je potřeba se pacienta aktivně ptát.

 Léčba PB by měla být komplexní, optimálně založená na spolupráci algeziologa a onkologa.

Postup při léčbě průlomové bolesti 1, 10

  1. Individuální zhodnocení situace:
    Trpí pacient s chronickou bolestí atakou průlomových bolestí?​

  2. Individuální zhodnocení průlomové bolesti:
    Charakter bolesti / Intenzita bolesti / Frekvence atak bolesti / Vyvolávající faktory / předvídatelnost průlomové bolesti

  3. Individuální zhodnocení průlomové bolesti:
    Kolikrát za den trpíte průlomovou bolestí? Jak rychle dosáhne bolest svého vrcholu? Jak dlouho bolest (ataka, epizoda) trvá? VAS stupeň (intenzita bolesti)? Jaké léky/analgetika užíváte při náhlé atace (průlomové bolesti?)

Délka trvání epizody průlomové bolesti

Délka trvání průlomové bolesti

 Průměrná délka trvání epizody průlomové bolesti se nejčastěji pohybuje v rozmezí mezi 15 a 60 minutami.

Technologie F.A.S.T.6

Technologie F.A.S.T.

Unikátní patentovaná technologie F.A.S.T. (Fast Acting Sublingual Technology) přípravku LUNALDIN zajišťuje rychlé rozpadnutí muko-adhezivní tablety. Pacient tedy velmi rychle po užití může pít i jíst.

Muko-adhezivita zabraňuje polknutí fentanylu a tím zvyšuje jeho biologickou dostupnost.

Sliznice pod jazykem je vhodným místem k aplikaci, protože se vyznačuje vysokou permeabilitou a bohatou vaskularizací. 3, 7, 8 Fentanyl se zde velmi rychle absorbuje. Výhodou tohoto místa je i dostatečné množství slin.

Aplikace je velmi jednoduchá, pacienta není nutné polohovat.

LUNALDIN má velmi rychlý nástup účinku. V klinickém zkoušení byl zaznamenán signifikantní rozdíl oproti placebu již od 10. minuty. 8, 11

Jednoduchá titrace přípravku LUNALDIN 11

Tabulka počáteční dávka LINALDINTitrační tabulka LUNALDIN
Lunaldin
Lunaldin tablety

Široká titrační škála

Tvarové rozlišení tablet a barevné rozlišení balení pro lepší orientaci

Maximální jednorázová dávka: 800 ug

Jak se LUNALDIN užívá 12

​Pokud dojde k průlomové bolesti, užijte dávku doporučenou lékařem takto:

Pokud máte sucho v ústech, zvlhčete je vodou. Vodu vyplivněte nebo polkněte.

Potřebný počet tablet z bilistru vyjměte bezprostředně před použitím dle pokynů na obrázku:

Jak se LUNALDIN užívá

 Tablety LUNALDIN nepolykejte, ponechte pod jazykem do úplného rozpuštění bez kousání nebo sání.

Kazuistiky

Kazuistika pacientky s adenokarcinomem jícnu trpící průlomovou bolestí, léčenou přípravkem Lunaldin v dávce 400 µg/den

MUDr. Šimon Kozák – vedoucí lékař
Centrum léčby bolesti KAR FNKV, Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV

Kazuistika pacienta s karcinomem prostaty trpící průlomovou bolestí - VAS 10, s nástupem účinku přípravku Lunaldin již cca po 5min

MUDr. Jitka Paličková
Ambulance bolesti Děčín, Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Děčín o.z.
Načíst další

Zdroje:
1. Kozák J., Lejčko J., Vrba I. a kol. Opioidy, 2021
2. Přepracované a doplněné vydání 2021 2. Portenoy RK, Payne D, Jacobsen P. Pain 1999; 81: 129-134.
3. Davies A (ed.) Cancer-related Breakthrough Pain, Oxford University Press, 2006.
4. Portenoy RK, Hagen NA. Pain 1990; 41: 273-281.
5. Davies A et al. J Pain Symptom Manage 2008; 35(4): 406-411.
6. Bredenberg S et al. Eur J Pharm Sci 2003; 20: 327-334.
7. Mercadante S, Arcuri E. Pain Clin Updates 2006; 14(1): 1-4.
8. Rauck RL et al. Efficacy and long-term tolerability of sublingual fentanyl orally disintegrating tablet in the treatment of breakthrough cancer pain. Curr Med Res Opin. 2009 Dec;25(12):2877-85.
9. Fricová J, Slíva J. Sublinguální fentanyl – nová forma opioidu pro léčbu průlomové bolesti. Farmakoterapie 2011;7(Suppl 1):19–23
10. Holubec L. et al. Postavení sublingválního fentanylu (Lunaldin®) v klinické praxi onkologa Onkologie 2015; 9(2): 93-95
11. Aktuální SPC Lunaldin
12. Aktuální PIL Lunaldin
13. IQVIA Data, 2021

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.,
Na Strži 63,
140 00 Praha 4

Zásady používání cookies
Nastavení použití Cookies

© Gedeon Richter 2023

cross-circle