Kazuistiky Silná chronická bolest Kazuistika pacientky s těžkým degenerativním postižením skeletu s výraznou bolestí v bederní oblasti užívající neúspěšně „koktejl“ perorálních analgetik
Vše o bolesti - logo

Kazuistika pacientky s těžkým degenerativním postižením skeletu s výraznou bolestí v bederní oblasti užívající neúspěšně „koktejl“ perorálních analgetik

MUDr. Miroslav Urban
praktický lékař, Postoloprty

Shrnutí

Výše uvedený příklad dobře dokumentuje situaci u polymorbidní pacientky s těžkým degenerativních postižením osového skeletu, která při svém depresivním ladění a simplexní osobnosti jistě měla dlouhodobě sklony k abusu p.o. užívaných jak doporučených i volně dostupných analgetik. Opakované pokusy o titraci a kontrolu koktejlu perorálně užívaných analgetik nebyly úspěšné.

Po změně medikace díky jednoduché, bezpečné a snadno kontrolovatelné formě podání bylo dosaženo velmi dobrého analgetického efektu při minimálním dopadu na gastrointestinální trakt. Po celou dosavadní dobu léčby nedošlo k exacerbaci gastritidy. Dolforin s technologií Double Matrix zaručuje spolehlivý kontinuální analgetický efekt po dobu minimálně 72 hodin. Díky kontinuální hladině analgetika u pacientky výrazně poklesla spotřeba nárazově užívaných analgetik a zlepšila se spolupráce pacientky.

Podařilo se odbourat rizikovou analgetickou medikaci předchozí kombinace NSA a slabých opiodů, která při dosažení stropového efektu nutně vedla k nadužívání a další ad hoc konzumaci sedativ a volně dostupných analgetik. Medikace Dolforinem pacientce vyhovuje a je užívána dosud. Stále je dosaženo velmi dobré kontroly bolesti bez nutnosti dalšího navýšení analgetické medikace. Možné obavy z opiátové závislosti při moderní transdermální formě podání se ukázaly jako neopodstatněné.

O příznivém dopadu této úpravy analgetické medikace na celkovou kvalitu života pacientky nelze pochybovat. Dalším neméně pozitivním výsledkem pro ošetřující lékaře všech odborností (praktický lékař, revmatolog, ortoped, chirurg, LSPP) je snížení četnosti návštěv pacientky v ordinacích z důvodu bolesti.

1. Základní údaje o pacientovi:

K. M., žena, věk 77 let.

2. Anamnestické údaje

a. Diagnostický souhrn:
chronický vertebrogenní syndrom LS páteře s kolísavou kořenovou iritací L5 dx. při verifikované lézi ploténky L5 dle CT, SI algie bilat., těžké degenerativní změny LS páteře, stp. kompresivních změnách obratlů L2,4,5, osteoartrosa drobných ručních kloubů, cervikobrachiální syndrom, gonartrosa l.utr. gr. II-III.

b. Přidružená onemocněni:
stp. LaparoCHCE 1/2006 pro recidivující biliární dyspepsie při cholecystolithiase, hypertenze II.st dobře kompezovaná, hyperlipoproteinemie, antrumgastritis erosiva v.s. při abusu analgetik 2015, stp. operaci katarakty OP 2/2012, ASH II.st., stp. fract. hlezna vpravo 1996, dlouhodobě depresivní úzkostná porucha, disociativní porucha u simplexní osoby.

c. Konkomitantní medikace:
Agen 10 mg 1-0-0, Telmisartan 80 mg 1-0-0, Helicid 20 mg 1-0-0, Sortis 20 mg 0-0-1, Mirzaten 30 mg 0-0-1, Rivotril 0,5 mg 0-0-1.

d. Vstupní analgetická medikace chronické bolesti:
Tramal ret. 150 mg 0-0-1, Artrilom 15 mg 1-0-0, Nimesil sáčky při bolesti, opakovaně injekční analgetická medikace Dolmina i.m. během roku 2016, dále volná analgetická medikace bez možnosti kontroly spotřeby lékařem Ibalgin 400 mg při bolesti, Paracetamol 500 mg při bolesti.

e. Změna analgetické medikace a titrace:
9/2016 vysazena předchozí analgetická medikace z důvodu recidivujících gastrointestinálních potíží a špatné snášenlivosti (nová recidiva erosivní gastritidy s nutností krátkodobé hospitalizace), opakovaná edukace pacientky o možnostech analgetické terapie, poté nasazen: Dolforin 25 μg 1 náplast na 3 dny, ponechán Mabron ret 100 1 tbl na noc, postupně titrace na Dolforin 50 μg za 3 dny.

3. Diagnostika a léčba chronické bolesti

a. Intenzita bolesti při vstupním vyšetření na předchozí medikaci:
vstupně setrvalá výrazná bolestivost stupně 3-4 v oblasti bederní páteře s propagující střídavou kořenovou bolestí do PDK intenzivního charakteru limitující hybnost pacientky.

b. Charakter bolesti (spouštěče):
chronická hluboká bolest z osového skeletu s nasedající kořenovou iritací až neuralgického charakteru při pohybu, zatížení, delším stání a chůzi.

c. Lokalizace bolesti:
bolesti dominující v bederní oblasti, střídavě migrující podél páteře, střídavá kořenová bolest do PDK.

d. Typ bolesti:
setrvalé chronické hluboké bolesti s nasedající neuralgickou kořenovou iritací L5 dx.

e. Intenzita bolesti při léčbě přípravkem Dolforin:
po nasazení Dolforinu 25 μg stabilizace stavu a po titraci na Dolforin 50 μg nastalo praktické vymizení hluboké bolesti, naprosto sporadické a snesitelné dráždění do PDK.

f. Délka trvání léčby přípravkem Dolforin:
8 měsíců, medikaci stále pacientka užívá.

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., Na Strži 63, 140 00 Praha 4

Zásady používání cookies | Nastavení použití Cookies

© Gedeon Richter 2023

Stránky vznikly ve spolupráci s odborným garantem 
doc. MUDr. Jitkou Fricovou, Ph.D.
cross-circle