Odborné články
Vše o bolesti - logo

Rubrika: Odborné články

Léčba průlomové bolesti sublingválním fentanylem

V České republice každoročně postihne více než 80 000 lidí onkologické onemocnění. Bolest je nejobávanějším příznakem nádorového nemocnění. Přibližně dvě třetiny pacientů s nádorovou bolesti trpí i průlomovou bolestí. Průlomová bolest je velmi často nepoznaná a neléčená.  

Více zde
Postavení subligválního fentanylu (Lunaldin®) v klinické praxi onkologa

Následující článek s uvedenou klinickou kazuistikou upozorňuje na úskalí, která se často vyskytují v běžné praxi klinického onkologa. V úvodu je charakterizován management léčby nádorové bolesti se zaměřením na chyby, které se mohou v naší každodenní praxi vyskytnout. Dále je podrobně analyzován algoritmus diagnostiky a léčby průlomové bolesti. Následná klinická kazuistika poukazuje na důležitost kvalitní kombinace léčby chronické a průlomové bolesti, která může zásadním způsobem přispět ke zlepšení kvality života a celkové délky přežití nemocného s mnohočetně generalizovaným nádorovým onemocněním.

Více zde
Lunaldin v léčbě průlomové bolesti – optimální zahájení léčby sublinguálním fentanylem

Sublinguální forma fentanylu (SLF) je určena k léčbě průlomové bolesti u onkologických pacientů, indikace je možná za předpokladu, že pacienti mají zavedenu trvalou léčbu opioidy. Účinnost jednotlivých dávek, bezpečnostní profil, snášenlivost a celková spokojenost pacientů byly po podání SLF ověřeny mnoha klinickými studiemi.

Více zde
Dolforin v léčbě silné chronické bolesti u onkologických pacientů

Bolest provázející pokročilá onkologická onemocnění je stav, který děsí nemocné s rakovinou více než smrt. Kvalita života onkologicky nemocných je dnes tvrdým kritériem při hodnocení účinnosti onkologické léčby. Nádorové onemocnění se vzdálenými metastázami či lokální invazí do okolních struktur je často zdrojem neztišitelných bolestí trpících nemocných.

Více zde
Dolforin v léčbě bolesti u neonkologických pacientů

Fentanyl v transdermálním systému patří k oblíbeným a stabilně preferovaným léčebným modalitám u onkologických pacientů. Z léčby fentanylem v transdermální formě mohou profitovat rovněž pacienti s bolestí neonkologického původu. Dolforin je fentanylová náplast s unikátní technologií Double Matrix. Recentní klinické hodnocení potvrdilo, že Dolforin s novou technologií dvojitého matrixu má optimální bezpečnostní profil. Podstatnou výhodou dvouvrstvého matrixového systému je zabránění bolesti na konci dávkovacího schématu (end of dose pain).

Více zde
Analýza rizik léčby bolesti nesteroidními antirevmatiky a paracetamolem

Nesteroidní antirevmatika (NSA) jsou široce využívána díky svému silnému analgetickému účinku, především v léčbě akutní bolesti, a díky antiflogistickému efektu v léčbě chronické zánětlivé bolesti. Dlouhodobé systémové podávání NSA může být provázeno řadou závažných nežádoucích […]

Více zde
NSA a aceklofenak z Neurofarmakologického sympózia v Lísku
Více zde

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., Na Strži 63, 140 00 Praha 4

Zásady používání cookies | Nastavení použití Cookies

© Gedeon Richter

Stránky vznikly ve spolupráci s odborným garantem 
doc. MUDr. Jitkou Fricovou, Ph.D.
cross-circle