Pro odborníky Průlomová bolest Ekvianalgetické dávky
Vše o bolesti - logo

Ekvianalgetické dávky

Bariéry správné léčby bolesti SCHB opioidy pro lékaře:
Mezi nemocnými, jejich blízkými, ale i v části zdravotnické veřejnosti se setkáváme s obavami, které se týkají léčby opioidy. Nasazení opioidů u středně silných a zejména silných bolestí je při správné indikaci a dobrém vedení léčby bezpečné a vedlejší účinky jsou zvládnutelné. Opioidy mohou být při pravidelném sledování lékařem podávány dlouhodobě (roky).

Ekvianalgetické dávky silných opioidů v mg/24 hod. Základním porovnávacím parametrem je analgezie navozená 10 mg morfinu s.c. (i.m.). Přepočet má orientační hodnotu a je nutno brát v úvahu četné interindividuální rozdíly (věk, aktuální bolest, jde-li o první setkání s opioidy, vedlejší efekty, vnímavost na opioidy, cestu podání, opioid, na který se rotuje /viz metadon/ apod.). Podle toho je vhodné vypočtenou dávku ještě přizpůsobit. U vysoce lipofilních opioidů (sufentanil, fentanyl, alfentanil) podávaných parenterálně jde o efekt bolusové dávky.

morfin s.c. (i.m.)10203040506080100200
morfin p.o.*)306090120150180240300600
morfin epid.**)3,0 (2,0)6,0
(4,0)
9,0
(6,0)
12
(8,0)
15
(10)
18
(12)
24
(16)
30
(20)
60
(40)
morfin i.t.***)0,15–0,3
(0,2)
0,6
(0,4)
0,9
(0,6)
1,2
(0,8)
1,5
(1,0)
1,8
(1,2)
2,4
(1,6)
3,0
(2,0)
6,0
(4)
TTS fentanyl (µg/hod)12,525 50 75100125250
TTS fentanyl (mg/24 hod)0,30,6 1,2 1,82,43,06,0
oxykodon p.o.20 (15)40
(30)
60
(45)
80
(60)
100
(75)
120
(90)
160
(120)
200
(150)
400
buprenorfin i.m.0,30,60,91,21,51,82,4  
morfin s.c. (i.m.)10203040506080100200
buprenorfin s.l. (mg/24 hod)0,40,81,21,62,02,43,2  
TDS buprenorfin (mg/24 hod) 0,841,261,682,102,523,36  
TDS buprenorfin (µg/hod) 3552,57087,5105140  
hydromorfon i.m.1,5        
hydromorfon p.o.4812162024   
levorfanol i.m.2        
levorfanol p.o.4        
diamorfin i.m.5        
pethidin (meperidin) i.m.100 (75)        
pethidin p.o.300        
metadon i.m.10        
metadon p.o.+)20        
piritramid i.m.153045      
tapentadol100200 400     
fentanyl i.v.++)0,1        
fentanyl i.t.+++)0,0375–
–0,075
        
alfentanil i.v.++)0,75        
sufentanil i.v.++)0,010–
–0,015
        
sufentanil i.t.#)0,0125–
–0,025
        

Zdroj:
Jiři Kozak, Jan Lejčko, Ivan Vrba a kol., OPIOIDY, 2. přepracované a doplněné vydání. Maxdorf, 2021.

Pozn.:
*) Platí pro pravidelné p.o. dávkování morfinu SR (poměr 1 : 3); pro jednorázové podání je poměr 1 : 3–6 (10 mg morfinu s.c. odpovídá spíše 60 mg morfinu SR).
**) Hodnota v závorce odpovídá situaci, kdy je morfin podáván společně s bupivakainem 0,125%. Při denní epidurální dávce morfinu > 40–60 mg jde vzhledem k vysokým sérovým koncentracím spíše již o systémové podání a tato aplikační cesta ztrácí ve srovnání se s.c. aplikací své výhody a smysl.
***) Morfin podaný i.t. je přibližně 100× dávkově účinnější než morfin p.o. Hodnota v závorce počítá se 150× vyšší účinností a je doporučená jako úvodní při rotaci systémového opioidu na i.t. morfin. Morfin i.t. je 10–20× účinnější než morfin epid. Obvyklá dostačující dávka i.t. morfinu pro pooperační analgezii činí 0,1–0,3 mg.
+) Platí pro jednorázovou dávku, neplatí pro rotaci z jiného opioidu na metadon. Správná dávka pak bývá mnohem nižší (cca 5–7,5 mg) a je nutné ji hledat individuální titrací s denním monitorováním.
++) Jde o analgetickou potenci bolusového podání.
+++) Fentanyl i.v. je přibližně 100× dávkově účinnější než morfin, ale při i.t. podání je jeho relativní potence vzhledem k morfinu jen 4× vyšší. Účinek trvá 2–4 hod.
#) Sufentanil i.v. je 650–1000× dávkově účinnější než morfin, ale při i.t. podání je jeho relativní potence vzhledem k morfinu jen 8–16× vyšší (přepočet počítá s potencí 12× vyšší). Účinek trvá 2–4 hod.

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.,
Na Strži 63,
140 00 Praha 4

Zásady používání cookies
Nastavení použití Cookies

© Gedeon Richter 2023

cross-circle