Aktuality Bariéry správné léčby SILNÉ CHRONICKÉ BOLESTI opioidy pro lékaře
Vše o bolesti - logo

Bariéry správné léčby SILNÉ CHRONICKÉ BOLESTI opioidy pro lékaře

(Reference 1,2,3,4,5)
Mezi nemocnými, jejich blízkými, ale i v části zdravotnické veřejnosti se setkáváme s obavami, které se týkají léčby opioidy. Nasazení opioidů u středně silných a zejména silných bolestí je při správné indikaci a dobrém vedení léčby bezpečné a vedlejší účinky jsou zvládnutelné. Opioidy mohou být při pravidelném sledování lékařem podávány dlouhodobě (roky).

Obavy ze vzniku psychické závislosti

Tyto obavy jsou zbytečně zveličovány.
K dispozici je řada důkazů, že u řádně léčených pacientů vzniká závislost na opioidech jen zřídka, velké statistiky uvádějí 1 případ na 1000 léčených v případě onkologické bolesti a jednotky procent u případů nenádorové bolesti.

Obavy z rychlého nárůstu tolerance

Tolerance je stav, kdy k dosažení účinku léků proti bolesti je zapotřebí zvyšovat jeho dávky. Po opakovaném podávání opioidů se může vyvinout určitý stupeň tolerance, ale dramatická nutnost zvyšovat dávkování opioidů z tohoto důvodu je řídkým jevem.

Obavy z nepřijatelného útlumu pacienta

Počáteční útlum je poměrně běžný, ale postupně odeznívá. Zčásti se jedná o potřebu organiismu dohnat předchozí nespavost vyvolanou bolestí.

Obavy ze vzniku zácpy při léčbě opioidy

Zácpa je nejčastějším průvodním jevem. Všechny ostatní vedlejší účinky opioidů se mohou v průběhu léčby mírnit, zácpa zpravidla přetrvává. Opioidy podávané v náplastech vyvolávají zácpu méně často. Při léčbě opioidy musí většina nemocných užívat léky proti zácpě, projímadla.

Obava z nevolnosti a zvracení

Na začátku léčby se může objevit nevolnost, případně i zvracení, které většinou během prvního týdne odezní. V některých případech je nutné na přechodnou dobu použít léky proti nevolnosti a zvracení – antiemetika.

Správná indikace opioidů

Nejistota správně zvoleného opioidu s optimálním načasováním zahájením léčby SCHB opioidy. Pacienti, jejichž výrazná bolest je včas zmírněna nasazením opioidního analgetika, prospívají lépe než ti, jejichž kvalita života je neustále narušována bolestí.

Dostupnost pracovišť léčby bolesti

V každé nemocnici je příslušné pracoviště specializující se na léčbu chronické bolesti. Seznam pracovišť najdete na odkazu zde.

Preskripční omezení

V každé nemocnici je příslušné pracoviště specializující se na léčbu chronické bolesti. Seznam pracovišť najdete na odkazu zde.

Edukace lékařů

Vzdělávání zejména praktických lékařů ve správné indikaci a léčby silnými opioidy

Zdroje:
1.
 Kozák J., Lejčko J., Vrba I. a kol., OPIOIDY, 2. přepracované a doplněné vydání 2021

2. Hakl M. a kol. Léčba bolesti 2011
3. Kozák J. a kol. Opioidy v léčbě bolesti 2009
4. Doležal, T., Hakl, M., Kozák, J. et al.: Metodické pokyny pro farmakoterapii bolesti. Bolest, 2009, 2, s. 3–36., Skála B., Kozák J. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Bolest 2021
5. https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/lecba-bolesti-1/informace-pro-nemocne-trpici-dlouhodobou-bolesti/#obavy

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., Na Strži 63, 140 00 Praha 4

Zásady používání cookies | Nastavení použití Cookies

© Gedeon Richter 2023

Stránky vznikly ve spolupráci s odborným garantem 
doc. MUDr. Jitkou Fricovou, Ph.D.
cross-circle